ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Moungyomvittakran
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านบ้านสบบั่ว ตำบล : ยม อำเภอ : ท่าวังผา จังหวัด : น่าน
รหัสไปรษณีย์ : 55140
โทรศัพท์ : 054-705-288 โทรสาร : 054705255
อีเมล์ : mw@mw.ac.th