ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการ คณะครู พนักงาน และนักเรียน โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร