ชื่อ - นามสกุล :นางสาวญดาพร ขึ้นเสียง
ตำแหน่ง :นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หน้าที่หลัก :สาขาคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หน้าที่ในกลุ่ม : สาขาคณิตศาสตร์