ชื่อ - นามสกุล :นายเจริญเกียรติ ใบยา
ตำแหน่ง :หัวหน้าบริหารงบประมาณ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าบริหารงบประมาณ
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าบริหารงบประมาณ