ชื่อ - นามสกุล :นางชนกนันท์ คำจิตร
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล