ชื่อ - นามสกุล :นายวินัย ดีมากมี
ตำแหน่ง :งานอาคารสถานที่
หน้าที่หลัก :-
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :